Kontrola wewnętrzna nr: NZ-NK.1711.8.2021

Podmiot kontrolujący Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Podmiot kontrolowany Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7a, 42-200 Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Kontrola w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2021.
Termin rozpoczęcia kontroli 2021-07-19
Termin zakończenia kontroli 2021-07-30

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony