Wniosek gminy o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt, burmistrz, prezydent miasta składa wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy z Zarządem Województwa (organem uzgadniającym) w zakresie jego zgodności z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
Zarząd Województwa uzgadnia projekt planu w formie postanowienia.

Wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - procedura w SEKAP

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony