Zamek Cieszyn

ul. Zamkowa 3 a, b, c, 43-400 Cieszyn

p.o. Dyrektora: Wioletta Beczek
tel.: +48 33 851 08 21
fax: +48 33 851 08 21 wew. 16
e-mail: info@zamekcieszyn.pl
strona www: www.zamekcieszyn.pl/
strona bip: https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/856/19900/dane-teleadresowe
 
Zamek Cieszyn od 2005 roku funkcjonował jako gminna jednostka budżetowa pn. „Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie”, następnie od stycznia 2011 roku działał pn. „Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem” jako komunalna instytucja kultury, ośrodek badań i dokumentacji kultury materialnej i wzornictwa na Śląsku. Od grudnia 2012 roku jest instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez dwóch organizatorów tj. Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie.
Do zadań Zamku Cieszyn należy: promocja i pomoc we wdrażaniu wzornictwa, myślenia projektowego oraz nowych technologii w sektorze publicznym i prywatnym, inicjowanie
i prowadzenie badań dotyczących kultury materialnej, przedsiębiorczości i wzornictwa, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów oraz rozwój i promocja turystyki kulturowej. Zamek Cieszyn realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności wystawienniczej, szkoleniowej, badawczej i promocyjnej.
Od 2010 r. Zamek jest siedzibą Instytutu Projektowania dla Wszystkich im. prof. Michała Oźmina, dba o archiwum EIDD Design for All Europe, a także wspiera wszelkie pomysły, dzięki którym poprawia się jakość przestrzeni publicznej oraz usług. Dlatego co roku organizuje konferencję i wystawę z cyklu „Dizajn w przestrzeni publicznej”. To szansa przyjrzenia się zmianom zachodzącym w naszym otoczeniu – miejscach, w których żyjemy: pracujemy, uczymy się, odpoczywamy, bawimy. Dotychczasowe edycje były poświęcone takim kwestiom, jak bezpieczeństwo, dostępność, partycypacja, rewitalizacja regionów, miast i dzielnic, starzenie się społeczeństwa, miejskie ogrodnictwo, praca. Zaprasza także firmy, przedstawicieli administracji publicznej, projektantów do udziału w warsztatach projektowania usług, w oparciu o metodę design thinking (myślenie projektowe), która pomaga zrozumieć zmieniające się potrzeby użytkowników, oczekujących przyjaznych, „krojonych na miarę” produktów i usług. Zamek organizuje od 2006 roku konkurs „Śląska Rzecz” dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych ze Śląska, które dzięki współpracy z projektantami kreują nową jakość produktów i usług w regionie. Zgłaszane projekty muszą być wdrożone, a jury ocenia je pod kątem innowacyjności i użyteczności.
W wakacje projektanci i studenci projektowania graficznego uczestniczą w „Letniej Szkole Designu”. Pod okiem doświadczonych projektantów i wykładowców poszerzają swoje zawodowe kompetencje, projektując np. założenia do systemu komunikacji wizualnej dla szpitala, mapy do alternatywnego zwiedzania Cieszyna, czy czytelne i zrozumiałe dla użytkowników instrukcje.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony