Staże i praktyki

Katalog usług Praca, staże i praktyki
Ogólny opis

Staże i praktyki (uczniowskie/studenckie/absolwenckie) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego to okazja do zdobycia cennej wiedzy i doświadczenia pracy w jednostce samorządu terytorialnego. W związku z szerokim zakresem działalności dysponujemy szeroką ofertą możliwości odbycia staży i praktyk.

Spis Departamentów dostępny jest w Książce teleadresowej.

Regulamin organizacyjny Urzędu dostępny jest w sekcji Urząd marszałkowski → Regulamin organizacyjny

Regulaminy wewnętrzne Departamentów dostępne są w sekcji w sekcji Urząd marszałkowski → Regulaminy wewnętrzne Departamentów

Kto może odbyć staż?

 • Osoby bezrobotne kierowane na staż przez właściwy powiatowy urząd pracy;
 • Studenci kierowani przez uczelnie wyższe do odbycia stażu w ramach projektów unijnych itp.

Kto może odbyć praktykę?

 • Uczniowie i studenci szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych;
 • Absolwenci uczelni wyższych.

Co zyskujesz?

 • Cenne doświadczenie zawodowe;
 • Poznanie specyfiki funkcjonowania Urzędu;
 • Zdobycie umiejętności charakterystycznych dla danego stanowiska pracy;
 • Nabycie umiejętności praktycznych;
 • Poszerzanie wiedzy zdobywanej w trakcie kształcenia (dotyczy praktyk);
 • Zwiększenie szansy na zatrudnienie w danej dziedzinie i start zawodowy;
 • Aktywizację zawodową, dzięki czemu łatwiej jest wrócić do pracy zarobkowej (dotyczy staży);
 • Kształtowanie kompetencji miękkich, kultury zawodowej i umiejętności interpersonalnych w środowisku pracy;
 • Zdobycie umiejętności dobrej organizacji pracy, umiejętności samodzielnej pracy, a także pracy w zespole;
 • Historię doświadczenia zawodowego w CV, która otwiera perspektywy zatrudnienia.
Wymagane dokumenty

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wniosku oraz pozytywnego przejścia rozmowy.

Co musisz zrobić?

Praktykant

 • Złożyć wniosek o przyjęcie na praktykę (podpisany własnoręcznie) ze wskazaniem:
  • Uczelni/ Szkoły w jakiej się kształcisz;
  • Ilości godzin do odbycia praktyki;
  • Proponowanego terminu odbycia praktyki;
  • 3 Departamentów, w której chciałbyś/chciałabyś odbyć praktykę.
 • Pozytywnie przejść rozmowę w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników
  w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (nasz pracownik się z Wami skontaktuje celem umówienia dogodnego terminu spotkania).

Stażysta

 • Zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy;
 • Złożyć wniosek o przyjęcie na staż (podpisany własnoręcznie) ze wskazaniem:
  • Wykształcenia;
  • Nazwy właściwego powiatowego urzędu pracy, w którym jesteś zarejestrowany;
  • Proponowanego terminu odbycia stażu;
  • 3 Departamentów, w których chciałbyś/chciałabyś odbyć staż.
Sposób dostarczania dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Poprzez operatora pocztowego, wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46;
 2. Osobiście w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu (pokój nr 164).
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, Katowice
Kancelaria Ogólna Urzędu (parter, pokój nr 164)

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Po pozytywnym przejściu rozmowy oraz podpisaniu umowy, staż/praktyka rozpocznie się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Informacje na temat przebiegu spraw

Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać kontaktując się z Departamentem Zarządzania Zasobami Ludzkimi – referat ds. rekrutacji i adaptacji pracowników telefonicznie pod numerem (32) 20 78 363/364.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski
 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony