Ogłoszenie elektronicznej tablicy ogłoszeń z dnia 2021-05-24

Data ogłoszenia 2021-05-24
Departament / Wydział Departament Turystyki (TS)
Treść ogłoszenia Pomoc finansowa dla gmin woj. śląskiego w formie dotacji celowej Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku.

Śląskie. Łączy nas turystyka – dotacje dla gmin.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.

W dniu 12.05.2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 1103/232/VI/2021 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki mogą ubiegać się gminy z terenu Województwa Śląskiego, położone  na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w których turystyka jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania. Wykaz gmin stanowi załącznik do niniejszych Zasad.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki będzie trwał 12 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 04.06.2021 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia lub wpływu wniosku o pomoc wyłącznie w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (z dopiskiem Departament Turystyki Urząd Marszałkowski, Śląski Pakiet dla Turystyki).

Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki znajdują się w załącznikach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony