Uchwała zarządu nr 2551/187/IV/2012 z dnia 2012-09-18

W sprawie zatwierdzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - IV edycja”
podstawa prawna art. 11 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), § 15 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego Uchwałą nr IV/22/5/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony