Uchwała zarządu nr 758/223/VI/2021 z dnia 2021-03-31

W sprawie zaakceptowania propozycji komisji nagrody teatralnej Złote Maski w województwie śląskim dotyczącej nominowanych i laureatów nagrody za rok 2020
podstawa prawna art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z § 4 Regulaminu przyznawania nagrody teatralnej Złote Maski w województwie śląskim (załącznik do uchwały nr VI/14/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 października 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr IV/22/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony