Plan posiedzeń Komisji Sejmiku - grudzień 2020

Plan posiedzeń Komisji Sejmiku - grudzień 2020
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
01.12 02.12 03.12 04.12
11.30 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
07.12 08.12 09.12 10.12 11.12

13.00 - posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

15.00 - posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

14.00 - posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury

10.00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Terenów Wiejskich

12.00 - posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

14.12 15.12 16.12 17.12 18.12
21.12 22.12 23.12 24.12 25.12
28.12 29.12 30.12 31.12

1) porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 02.12.2020 r.

2) porządek posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów w dniu 09.12.2020 r.

3) porządek posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w dniu 09.12.2020 r.

4) porządek posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury w dniu 10.12.2020 r.

5) porządek posiedzenia Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich w dniu 11.12.2020 r.

6) porządek posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji w dniu 11.12.2020 r.

 Z powodu stanu epidemii posiedzenia Komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony