Książka teleadresowa

Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46
E-mail:
srodowisko@slaskie.pl
Telefon:
+48 (32) 77 40 980
Faks:
+48 (32) 77 40 005

Stanowisko:
Dyrektor
Telefon:
+48 (32) 77 40 967
E-mail:
eko.oplaty@slakie.pl
Pokój:
623
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Stanowisko:
p.o. Zastępcy Dyrektora
Telefon:
+48 (32) 77 40 084
E-mail:
grazyna.lipnicka@slaskie.pl
Pokój:
620
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Stanowisko:
Zastępca Dyrektora
Telefon:
+48 (32) 77 40 967
E-mail:
ewa.owczarek@slaskie.pl
Pokój:
621
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24

Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46
E-mail:
srodowisko@slaskie.pl
Telefon:
+48 (32) 77 40 980

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Aleksandra Pożoga
Stanowisko:
Obsługa sekretariatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 980
Pokój:
721
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24

Imię i nazwisko:
Aleksandra Wilczyńska
Telefon:
+48 (32) 77 40 967
E-mail:
aleksandra.wilczynska@slaskie.pl
Pokój:
622
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Sylwia Golonka
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
(32) 77 40 063
E-mail:
sgolonka@slaskie.pl
Pokój:
103
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Michał Chowaniec
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 024
E-mail:
michal.chowaniec@slaskie.pl
Pokój:
222
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46
Telefon:
+48 (32) 77 40 631, 636, 639,640

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Anna Szulik
Stanowisko:
Kierownik Referatu, Geolog Wojewódzki
Telefon:
(32) 77 40 639
E-mail:
anna.szulik@slaskie.pl
Pokój:
OA.39
Lokalizacja:
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Roman Karwot
Stanowisko:
p.o. Kierownika referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 736
E-mail:
roman.karwot@slaskie.pl
Pokój:
625
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Joanna Kokoszka
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 981
E-mail:
joanna.kokoszka@slaskie.pl
Pokój:
416b
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Beata Lender
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 786
E-mail:
beata.lender@slaskie.pl
Pokój:
412
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Jarosław Marcinkowski
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 728
E-mail:
jmarcinkowski@slaskie.pl
Pokój:
601
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, Al. Korfantego 83
Adres do korespondencji:
Katowice, ul Ligonia 46
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Michał Kozłowski
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 726
E-mail:
mkozlowski@slaskie.pl
Pokój:
11a
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Artur Sobiesiek
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 702
E-mail:
artur.sobiesiek@slaskie.pl
Pokój:
404
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Monika Strzemińska
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 093
E-mail:
monika.strzeminska@slaskie.pl
Pokój:
623
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Agnieszka Fitrzyk
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
(32) 77 40 036
E-mail:
afitrzyk@slaskie.pl
Pokój:
619
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46
Telefon:
+48 (32) 77 40 970
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Leszek Kulesza
Stanowisko:
p.o. Kierownika referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 782
E-mail:
leszek.kulesza@slaskie.pl
Pokój:
605
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Piotr Brożek
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 001
E-mail:
pbrozek@slaskie.pl
Pokój:
702
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Pracownicy:


Imię i nazwisko:
Grzegorz Januszek
Stanowisko:
Kierownik referatu
Telefon:
+48 (32) 77 40 736
E-mail:
grzegorz.januszek@slaskie.pl
Pokój:
625
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Lokalizacja:
Katowice, ul. Reymonta 24
Adres do korespondencji:
Katowice, ul. Ligonia 46

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony