Menu

Przewodniczący Sejmiku

Marek Gzik

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

tel. +48 (32) 20 78 273
sejmik@slaskie.pl

Wybrany z listy: Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: nr 4
Liczba uzyskanych głosów: 16 364
                                                                                                                                                         

Data i miejsce urodzenia: 3 września 1971 r., Gliwice
Stan cywilny: żonaty

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego od 2014 roku. Był inicjatorem powołania oraz przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji. Aktywnie uczestniczy w szeregu inicjatyw o charakterze samorządowym, między innymi był członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji, Rady ds. Elektromobilności Województwa Śląskiego, Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Wybrany na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2018-2024 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu.

Prof. Marek Gzik jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Jest profesorem tytularnym nauk inżynieryjno-technicznych, specjalistą w zakresie nowoczesnych technologii do zastosowań w medycynie, sporcie i obronności. Od 1991 związany z macierzystą uczelnią. Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2000 roku, następnie w roku 2010 uzyskał stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora w 2015 roku. Zajmował szereg stanowisk, w latach 2012-2020 był dziekanem na jedynym o tej nazwie w Polsce Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Od 2011 roku pozostaje kierownikiem Katedry Biomechatroniki, a we wrześniu 2020 roku objął funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna. W latach 2014 – 2016 był członkiem kolegium rektorskiego jako pełnomocnik rektora ds. współpracy z przemysłem.

Jest pomysłodawcą, a następnie od roku 2021 dyrektorem European HealthTech Innovation Center EHTIC (Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia), które zostało powołane na PŚ dzięki realizacji kluczowego w regionie śląskim projektu za kwotę ponad 100 mln zł, finansowanego z funduszy EU. To unikatowe w tej części Europy centrum badawczo-rozwojowe, które powstało dzięki wsparciu strategicznego partnera firmy Philips, która to firma zainwestowała 5 mln EUR, oraz przy wsparciu miasta Zabrze.

Prof. Marek Gzik wybrany przez Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pełni funkcję przewodniczącego rady uczelni w kadencji 2021-2024. Jest członkiem licznych gremiów o charakterze działalności naukowej, gospodarczej i samorządowej. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, aktualnie wiceprzewodniczącym. Jest członkiem licznych rad i komitetów naukowych i programowych, między innymi: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Gliwice, Yoshi Innovation S.A. Jest honorowym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej.

Jest autorem i współautorem licznych monografii (6), publikacji (ponad 300) i patentów (5). Promotor zakończonych czterech doktoratów. Wielokrotnie brał udział jako kierownik w pracach projektów badawczych. Odbył liczne staże naukowe oraz uczestniczył w gospodarczych misjach zagranicznych. W 2017 oraz 2018 roku jako ekspert występował podczas Regions&Cities - European Week Brussels. W 2017 roku na zaproszenie National Institute for Public Health and the Environment, Ministry of Health, Welfare and Sport, odbył wizytę studyjną w Hadze, Amsterdamie, Rotterdamie w Holandii.

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania przedsiębiorczością oraz inicjatywami o charakterze biznesowym. Za działalność naukową, organizacyjną, dydaktyczną i samorządową otrzymał wiele nagród, w tym: Medal im. prof. J. Szmeltera Warszawa 2016, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016, "Atena" nagroda Prezydenta Miasta Zabrze 2017 w kategorii "Nauka i Medycyna", Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 2018, Medal 100lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich 2021, „Marka Śląskie” 2022 za projekt EHTIC.

W 2022 roku Rada Społeczna Politechniki Śląskiej uhonorowała prof. Marka Gzika statuetką dla najlepszego pracownika Politechniki Śląskiej.

Delegat Województwa Śląskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Członek następujących Komisji Sejmiku:
1) Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej
2) Członek doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony