Ogłoszenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wniosku złożonym przez spółkę BOZZETTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1 (Regon: 276791944; NIP: 6482346271), w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji plastyfikatorów, zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1.

Data rozpoczęcia 2019-02-12
Numer sprawy OS-PZ.7222.117.2018
Nazwa zakładu BOZZETTO POLSKA Sp. z o.o. (318), Pawliczka 1, 41-800 Zabrze

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony