Menu

Załatw elektronicznie sprawę w Urzędzie

Zachęcamy do korespondencji z Urzędem drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Poprzez w/w platformę można zapoznać się z opisem usług świadczonych przez Urząd (m.in. wymaganiami dotyczącymi dokumentów, terminami oraz sposobem załatwienia sprawy, ewentualnymi opłatami), złożyć elektroniczny wniosek, pismo, odebrać odpowiedź z Urzędu. Platforma umożliwia załatwienie spraw administracyjnych przez Internet, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia. Do korzystania z usług Urzędu drogą elektroniczną niezbędne jest założenie skrzynki kontaktowej / konta na platformie ePUAP (Opcja Zarejestruj się).

Wnioski, pisma składane do Urzędu drogą elektroniczną poprzez w/w platformę wymagają opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka

Jak załatwiać sprawy elektronicznie? Odpowiedź na to pytanie oraz informacje na temat wielkości oraz formatu danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism znajdziecie Państwo pod linkiem: Elektroniczna skrzynka podawcza.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej (pok. 164) przy ul. Ligonia 46, w godzinach
7:30–15:30.

Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kancelarii ogólnej (pokój 164)
od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie
tel. (32) 77 44 720

Informacje w sprawie Rejestru podmiotów wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO
tel. (32) 77 44 875, (32) 77 44 886, (32) 77 44 881, (32) 77 44 874, (32) 77 44 873, (32) 77 44 882, (33) 48 53 289, (33) 48 53 286, (33) 48 53 287, (34) 39 01 258, (34) 39 01 257, (34) 39 01 253.

„Skargę/wniosek można dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  2. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (adres: /UMWSL/skrytka),
  3. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres skrzynki e-mail: kancelaria@slaskie.pl,
  4. złożyć ustnie do protokołu:
    • u Marszałka Województwa Śląskiego lub osoby upoważnionej w każdy wtorek w godzinach 14:00-16:00, po wcześniejszym telefonicznym (tel. 32 20 78 563) lub osobistym umówieniu spotkania;
    • u Członków Zarządu Województwa Śląskiego/Skarbnika Województwa Śląskiego/Sekretarza Województwa Śląskiego lub wyznaczonych pracowników po wcześniejszym umówieniu spotkania;
    • u Dyrektorów Departamentów lub wyznaczonych pracowników codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30-15:30.

https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/skargi-i-wnioski.html”.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony