Menu

ZAŁATW ELEKTRONICZNIE SPRAWĘ W URZĘDZIE

Zachęcamy do korespondencji z Urzędem drogą elektroniczną, za pomocą platformy:

  • SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) lub
  • ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Poprzez w/w platformy można zapoznać się z opisem usług świadczonych przez Urząd (m.in. wymaganiami dotyczącymi dokumentów, terminami oraz sposobem załatwienia sprawy, ewentualnymi opłatami), złożyć elektroniczny wniosek, pismo, odebrać odpowiedź z Urzędu. Platformy umożliwiają załatwienie spraw administracyjnych przez Internet, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia. Do korzystania z usług Urzędu drogą elektroniczną niezbędne jest założenie skrzynki kontaktowej / konta:

Wnioski, pisma składane do Urzędu drogą elektroniczną poprzez w/w platformy wymagają opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/2253
Skrytka ePUAP: /UMWSL/skrytka

Urząd Marszałkowski udostępnia szereg usług, w ramach których można składać wnioski elektroniczne: katalog dostępnych usług na platformie SEKAP.

Jak załatwiać sprawy elektronicznie? Odpowiedź na to pytanie oraz informacje na temat wielkości oraz formatu danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism znajdziecie Państwo pod linkiem: Elektroniczna skrzynka podawcza.

W przypadku problemów z założeniem skrzynki kontaktowej lub ze znalezieniem usługi zachęcamy do skorzystania z instrukcji.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej (pok. 164) przy ul. Ligonia 46, w godzinach
7:30–15:30.

Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kancelarii ogólnej (pokój 164)
od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Regionie
tel. (32) 77 40 172, (32) 77 40 193, (32) 77 40 194

Informacje w sprawie Rejestru podmiotów wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO
tel. (32) 77 40 089, (32) 77 40 090, (32) 77 40 703, (32) 77 40 702, (32) 77 40 701,
(32) 77 40 700, (32) 77 40 061, (32) 77 40 072, (32) 77 40 059, (33) 48 53 287,
(33) 48 53 286, (33) 48 53 289, (34) 39 01 258, (34) 39 01 257

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony